Shenzhen Asthink Technology Co., Limited
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $79,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

      Asthink Technology Co., Ltd., Specialized In GPS tracker, Car Alarm System,wireless communications terminal equipment and other fields, dedicates to bringing reliable products and customized solutions to clients in the world.

   

      Accept OEM&ODM.With 20 Engineers Involved In R&D Department,500 Square Meters Modern Factory And 40 Manufacturing processes to Ensure Qulaity.

 

         For over 10 years development, asthink™ has grown to be a significant player in GPS Tracker,Car Alarm System industry with a customer base in over 120 countries and regions in the worldwide.